بایگانی دسته ها: مدیریت

پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری ترجمه شده روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد(لاتین) ضمیمه فایل دارای 2 بعد(اثربخشی و کارایی) دارای 7 سوال قالب: ورد همچنین نمونه سوال و تست با جواب… ادامه مطلب »

پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری ترجمه شده روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد(لاتین) ضمیمه فایل دارای 2 بعد(اثربخشی و کارایی) دارای 7 سوال قالب: ورد همچنین نمونه سوال و تست با جواب… ادامه مطلب »